Aktiviteter & vilkår

Vidste du, at det I Sverige er forbudt at lade hunden være alene hjemme i mere end 6 timer?

Hunden er et flokdyr, og vil elske at blive luftet i det grønne med andre hunde, mens du har travlt. 

·

Aktiviteter

Hos HeyDog lover jeg dig:

  • Du får en glad og afbalanceret hund
  • Afhjælpe adfærdsproblemer
  • Søge-lege i grønne omgivelser
  • Frisk luft og nærvær 

Alle hunde bør få fysisk og mental stimulering dagligt for at trives. Kedsomhed, manglende stimulering og motion kan medføre adfærdsproblemer.

Hos mig får hunden tonsvis af frisk luft, motion og leg.

På turene bliver din hund socialiseret gennem leg og samvær med andre hunde.

  • Din hund vil blive socialiseret med andre hundevenner
  • Få en dejlig træt og tilfreds hund hjem
  • Få hentet og bragt din hund

Vilkår:

 

Forsikring

Hundeejeren skal på hunden have gyldig og lovpligtig ansvarsforsikring og den skal være dækket mens hunden er i Heydog's varetægt.

Skader, hunden måtte forvolde under turen, skal behandles under den af hundeejeren tegnede ansvarsforsikring.
I tilfælde af at hunden bliver syg eller kommer til skade under turen, kontaktes ejeren.

Er denne ikke til at træffe og skønnes det nødvendig, kontaktes en dyrlæge. Udgifter til denne, betales af ejeren
 

Der ydes ingen erstatning for evt. bortkomne eller tilskadekomne hunde.

 

Mærkning

Hunden skal være forsynet med hundetegn, og være chippet eller øremærket.
Hunden skal have gyldig vaccination og ikke have smitsomme sygdomme. 

 

Hundens karakter

Hunden skal være  socialiseret og kunne begå sig mellem andre hunde og mennesker.

 

Lufteturen

Foregår på ugens hverdage. Hundeejeren kan vælge at få luftet sin hund med et Månedsabonnement eller med min. 2 dage om ugen Hunden skal bære almindeligt Halsbåndet/selen skal være forsynet med ejerens telefonnummer. Lufteturen går til hundeskove, parker og andre steder hvor hunde må løbe og boltre sig frit. Godbidder og hundeposer udleveres af Heydog. 

Aflysning af luftning

Aflyste ture i Månedsabonnement, refunderes ikke.

Ture der aflyses refunderes ikke, men der aftales erstatningstur.

Aflyser hundeejeren eller hundelufteren en tur akut, grundet sygdom afregnes der ikke for den pågældende dag. Erstatningstur aftales. Ved akut aflysning grundet sygdom eller lign., påhviler det både hundeejer og lufter, hurtigst muligt at meddele det til modparten.

Betaling

Månedsabonnement løber fra den 1. i en måned og betales forud hver den 1. i måneden. Turene afvikles i den betalte måned. Aflyste ture refunderes ikke  Månedsabonnement kan ske enten kontant eller ved bankoverførsel  Ved første køb af  Månedsabonnement er der en prøveperiode på 3 luftninger, hvor begge parter kan opsige aftalen og differencen refunderes.
Ved Månedsabonnement kan begge parter opsige aftalen senest 14 dage før en månedsperiode udløber.
Har ejeren flere hunde, som skal med på turen samtidig, betales der fuld pris for den første hund og gives 25 % rabat for den/de efterfølgende. Prisændringer vil blive varslet på hjemmesiden og på mail/sms senest en måned før de træder i kraft.

Nøgler

Placeres et aftalt sted på afhentningsadressen, på dagen. Eller udleveres til Heydog, som opbevarer 

dem forsvarligt. 

·